در حال بارگزاری ...
تعیین مسیر تماس ورودی سانترال 824

در این مقاله میخواهیم تعیین مسیر تماس ورودی سانترال 824 را آموزش دهیم ،

ما تماس های ورودی را به دو بخش مختلف تقسیم کرده ایم و ابتدا به بررسی کد 414 و سپس کد 408 می پردازیم، با ما همراه باشید .

بررسی انواع حالت های مربوط به کد 414 با استفاده از کد 414 می توانیم مشخص کنیم که

یک تماس ورودی برای مرکز سانترال ما به کجا و کدام قسمت وصل شود. با وارد نمودن این کد می توان از یک حالت نرمال استفاده نمود که این حالت انتقال تماس به کد 408 می باشد.

تعیین مسیر تماس ورودی سانترال 824

وقتی از حالت نرمال برای کد 414 استفاده می کنیم تمامی تنظیمات و

حالت های مختلفی که برای کد 408 در نظر گرفته ایم اجرا می شود.

اما اگر درصورتی که کد 414 استفاده شده در حالت نرمال قرار نداشته باشد و

بخواهیم تماس ما به یک داخلی ،گروهی از داخلی ها، یک کانال دیزا یا به یک مودم مرکزی، وصل شود و

ارتباط ما با آن برقرار شود،

باید از طریق برنامه ریزی دستگاه، تنظیمات مختلف مربوط به آن را اجرا نماییم.

با این کار می توانیم مشخص نماییم که کدام خط ها در چه ساعتی و

به چه صورت برای پاسخگویی بهتر به خطوط مورد نظر ما وصل شوند.

کد 408

برای تعیین مسیر تماس ورودی سانترال 824 قصد داریم با استفاده از کد 408 به شما آموزش دهیم که کدام داخلی ها می توانند با وقفه یا بدون وقفه در زمان های

مختلف کاری یا غیر کاری زنگ خوری داشته باشند.علاوه بر کد 408 برای این کار باید از کد های 409 و 410 نیز استفاده نماییم.

پس به طور کلی می توان گفت ابتدا ما تنظیمات مربوط به کد414 را انجام می دهیم.

اگر حالتی که برای کد 414 انتخاب شده بود

روی حالت نرمال قرارداشت باید با

استفاده از کد های408،409 و 410 تنظیمات مربوط به

داخلی های مختلف انتخاب شده برای

نحوه ی پاسخگویی به تماس ها را مشخص نماییم.

به این نکته نیز توجه داشته باشید که با استفاده از کد های 405،406 و407 می توان برنامه ریزی های مربوط به خطوط شهری را انجام داد.

برنامه ریزی این خطوط نشان می دهد که کدام داخلی ها و در چه زمانی می توانند به کدام خط شهری پاسخ دهند و

به این خطوط برای برقراری ارتباط دسترسی داشته باشند.

زمانی که یک داخلی را برای خط شهری با استفاده از کد های مربوطه محدود می کنیم در واقع این داخلی را برای استفاده از

این خط جهت برقراری ارتباط محدود نموده ایم و این موضوع هیچ محدودیتی در شماره گیری با استفاده از

آن خط شهری برای داخلی مورد نظر ایجاد نمی کند.

کد400

برای این کار با استفاده از کد 400 لازم است از

یک تلفن قابل برنامه ریزی مانند تلفن های 7730 وارد حالت برنامه ریزی دستگاه شویم.

تعیین مسیر تماس ورودی سانترال 824

پس از ورود به حالت برنامه ریزی، کد 400 را وارد می نماییم و سپس دو بار پشت سر هم دکمه ی اسپیکر را فشار می دهیم تا

نام خط شهری همراه با وضعیت آن روی صفحه نمایش تلفن ظاهر شود.

هر کدام از خط ها که از آن ها استفاده نمی کنیم باید حالت آن ها را تغییر دهیم.

برای اینکار با نمایش خط مورد نظر روی صفحه تلفن ابتدا دکمه ی AUTO-ANS و سپس دکمه ی کناری آن یعنی AUTO-DIAL را فشار می دهیم تا حالت این خطوط به DISSCONNECT تغییر کند.

این حالت و تنظیماتی که برای آن انجام می دهیم بیشتر برای تلفن های آنالوگی که از کلید ۹ برای وصل شدن به خطوط شهری استفاده می کنند کارایی دارد.

کد 414

در تماس های ورودی کد 414 مشخص می کند که تماس های ورودی در طول روز به چه مسیری هدایت شوند.­

این مسیر برای تماس های ورودی می تواند یک داخلی، یک گروه از داخلی ها یا همان گروه UCD ، مودم، صندوق صوتی یا به مهمترین بخش یعنی دیزا یا OGM مورد نظر هدایت شود.

برای اینکار ابتدا وارد حالت برنامه ریزی دستگاه می شویم. می توانید در ادامه ی مراحل قبلی از حالت برنامه ریزی خارج نشده و کد414 را وارد نمایید.

بعداز وارد نمودن این کد و فشار دادن کلید اسپیکر،

مشاهده می شود که در حالت پیش فرض دستگاه سانترال تمامی خطوط در

تمام زمان های مختلف روی حالت نرمال قرار دارند.

زمانی که کد 414 روی حالت نرمال قرار داشته باشد، دستگاه سانترال از کد 408 و

تنظیمات مربوط به آن برای زنگ خوری تبعیت می کند و در واقع این تنظیمات را برای تماس های ورودی اجرا می کند.

یعنی اگر حالت یک خط با استفاده از کد414 را روی حالت نرمال که حالت پیش فرض دستگاه سانترال می باشد قرار دهیم،

زنگ خوری داخلی ها و نحوه ی وقفه یا عدم وقفه در آن ها، به کد 408 منتقل می شود.

در ادامه مطلب کد 408 را به طور کامل برای شما توضیح خواهیم داد.

استفاده از دکمه ی AUTO-ANS

در هنگام استفاده از کد 414 می توان با استفاده از دکمه ی AUTO-ANS به راحتی حالت های مختلف دیگری برای خطوط مورد نظر را انتخاب نمود.

گزینه اول ما DIL-Jack می باشد که با استفاده از آن می توان مشخص نمود که

تماس ورودی از خط شهری ما به صورت مستقیم به جک یا همان شماره داخلی مورد نظر ما وصل شود.

در این حالت فقط این داخلی می تواند به تماس های ورودی از خط شهری ما پاسخ دهد و تمامی تماس ها به این داخلی هدایت می شوند.

حالت UCD

با توجه به اینکه در اینجا ما فقط می توانیم یک داخلی را برای پاسخ دهی مستقیم به خط شهری انتخاب کنیم اگر

نیاز داشتیم که خط شهری مابه صورت مستقیم به گروهی از داخلی ها، وصل شود باید ابتدا از

طریق تنظیمات مربوطه گروه داخلی را تشکیل داده وآن را به یک گروه UCD تبدیل نماییم .

بااستفاده از کلید AUTO-ANS می توانیم روی حالت UCD برای خط شهری مورد نظررفته و

گروه UCD خود را انتخاب کنیم تا تمامی تماس های ورودی

خط شهری مورد نظر به داخلی های انتخاب شده هدایت شوند.

حالت دیزا

برای تعیین مسیر تماس ورودی سانترال 824 یکی دیگر از حالت های مهمی که در این جا می توان انتخاب نمود حالت دیزا یا OGM می باشد.

در اینجا می توانیم مشخص نماییم که تماس های ورودی خط شهری مورد نظر به

کدام کانال دیزا وصل شده و OGM آن را نیز تعیین کنیم.

به طور مثال در اینجا با استفاده از کلید های دستگاه تلفن، OGM 1 را انتخاب می کنیم.

در واقع در این صورت هر کسی که از طریق خط شهری 1 تماس بگیرد پیغام دیزا که OGM آن نیز شماره ۱ است برایش پخش می شود.

پس به طور کلی می توان گفت که با استفاده از کد 414 می توان تماس های ورودی از یک خط شهری را به صورت مستقیم به یک

داخلی وصل نمود و یا آن را به گروهی از داخلی های که تشکیل می دهیم هدایت کنیم.

علاوه براین تماس ورودی خط شهری می تواند به حالت دیزا دستگاه وصل شده و

پیغامی که ضبط شده وشماره ی آن را نیز تعیین نموده ایم،

برای تماس گیرنده پخش شود.

در صورتی که حالت کد 414 روی نرمال باشد از تنظمیات کد408 استفاده می کند.

کدهای مربوط به انتخاب حالت نرمال

اگر حالت نرمال را برای کد 414 انتخاب نماییم دستگاه از تنظیماتی که ما برای سه زمان مختلف به آن می دهیم استفاده می کند.

کد های مربوط به این سه زمان به صورت زیر هستند :

408: زنگ خوری در تایم روز یا زمان کاری

409: زنگ خوری داخلی های مختلف در زمان شب یا همان تعطیلی

410: زنگ خوری در زمان ناهار و استراحت

وقتی حالت روی نرمال باشد دستگاه تماس های دریافتی را با استفاده از تنظمیات مربوط به کد های بالا به داخلی های مورد نظر وصل می کند تا

در ساعت های مختلف داخلی های خاصی بتوانند به تماس ها پاسخ دهند.

کدهای مربوط به انتخاب حالت نرمال

در تعیین مسیر تماس سانترال 824، برای تنظیمات زنگ خوری داخلی ها در طول روز

یا همان زمان کاری شرکت یا سازمان، می توان از کد 408استفاده نمود.

برای این کد ابتدا باید وارد حالت برنامه ریزی دستگاه شویم. پس از این کار کد 408را وارد می کنیم.

پس ازوارد نمودن کد 408 و فشار دادن دکمه ی اسپیکر،

پیغام CO 1: #01: Enable ظاهر می شود.

در این پیغام co نشان دهنده ی خط مورد نظر شهری است که می خواهیم تماس های ورودی آن را برای داخلی مد نظرمان تنظیم نماییم.

#01 نیز نشان دهنده ی شماره جک مورد نظر است که می توان با استفاده از دکمه های مربوطه روی صفحه کلید تلفن،

به راحتی شماره جک مورد نظر را انتخاب نمود.

در اینجا می توان برای هر خط شهری مشخص نمود که یک داخلی در هنگام تماس آن خط شهری، زنگ بخورد یا خیر.

فعال یا غیر فعال نمودن این قابلیت برای خط شهری و داخلی مورد نظر از طریق دکمه ی auto-ans صورت می پذیرد.

در حالت پیش فرض همه ی خطوط برای خط شهری روی حالت فعال یا همان Enable قرار دارند که در صورتی که بخواهیم در

هنگام تماس یک خط شهری آن داخلی زنگ نخورد باید حالت آن را روی Disable بگذاریم.

کد 409

کد 409نیز برای زمانی است که ما در کد 414حالت نرمال را انتخاب نموده ایم و

می خواهیم برای شیفت شب، زنگ خوری داخلی های مختلف را مشخص نماییم.

به طور مثال می توان برای شیفت شب یا وقتی که شرکت و سازمان تعطیل است تماس های ورودی را

روی داخلی نگهبانی تنظیم نمود تا در صورت لزوم این قسمت مشتریان را راهنمایی نماید.

کد 410 درتعیین مسیر ورودی سانترال 824

اگر دریک سازمان یا شرکت زمانی به عنوان ناهار و

استراحت درنظر گرفته شود می توان به راحتی با استفاده از کد 410مشخص نمود که

در این زمان تماس های ورودی خطوط شهری به کدام داخلی وصل شوند.

تاخیر و وقفه در زنگ خوری

اگر بخواهیم تماس ها در طول روز با یک وقفه به داخلی های مختلف وصل شوند می توان از کد 411استفاده نمود.

زمانی که با استفاده از کد 408داخلی های مورد نظر برای پاسخگویی به خطوط شهری در طول روز را انتخاب نمودیم می توان با استفاده از کد 411یک وقفه زنگ خوری نیز برای آن ها مشخص نمود.

برای این کار بعد از وارد نمودن کد 411در حالت برنامه ریزی دستگاه، شماره خط و جک مورد نظر را انتخاب نموده و

با استفاده از کلید AUTO-ANS می توانیم یکی از زمان های 5،10یا 15ثانیه را به دلخواه انتخاب نماییم.

البته این حالت به صورت پیش فرض بر روی Immdtly یا همان فوری و بدون وقفه قرار دارد.

کد 405در مسیر تماس ورودی سانترال 824

درتعیین مسیر تماس ورودی سانترال 824،کد 405برای تنظیمات مربوط به دسترسی خطوط داخلی به خطوط شهری در شیفت روز استفاده می شود.

همانطور که گفتیم این کد فقط برای دسترسی به خطوط شهری است و برای ایجاد محدودیت در شماره گیری از طریق یک داخلی باید از trs استفاده نماییم.

برای انجام تنظیمات مربوط به کد 405ابتدا وارد حالت برنامه ریزی دستگاه می شویم و سپس کد 405را وارد می کنیم.

پیغام Day Out Co روی صفحه نمایش تلفن ظاهر می شود که به معنای تماس هایی است که

در شیفت روز از یک خط شهری می خواهد خارج شود.

دکمه ی اسپیکر رازده و

برای هر خط شهری و داخلی مختلف مشخص می کنیم که

دسترسی داخلی به خط شهری برای برقراری تماس در طول روز فعال باشد یا غیر فعال.

به طور پیش فرض تمامی خطوط داخلی روی دستگاه سانترال برای برقراری ارتباط از طریق خطوط شهری مختلف Enable هستند که

می توان با استفاده از دکمه ی AUTO-ANS حالت آن ها را به غیر فعال یا همان Disable تغییر داد.

در این حالت داخلی مشخص شده توانایی دسترسی به خط شهری برای برقراری ارتباط را ندارد.

در آخر ذکر این نکته خالی از لطف نیست که پرگاس پاناسونیک با بیش از ده سال حضور موثر در بازار پاناسونیک مفتخر به انجام خدمات ذیل است:

برای ارتیاط با ما با شماره ی زیر تماس بگیرید :

تهران – سعدی جنوبی – کوچه خوانساری – مجتمع امیر کبیر – طبقه اول – واحد ۱۰۵ ۰۲۱-۳۳۹۴۷۰۷۲info@pargaspanasonic.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *