در حال بارگزاری ...
گذر از صفر سانترال TDA

در این مقاله می خواهیم به بررسی نحوه ی استفاده از کدهای اعتباری برای گذر از صفر سانترال TDA بپردازیم. با توجه به برنامه ریزی های دستگاه TDA می توان کد های اعتباری را روی این مرکز تنظیم نموده و از آن ها برای آزاد نمودن دسترسی برخی داخلی ها به خطوط شهری استفاده نمود. […]