در حال بارگزاری ...
فرکانس چیست؟

فرکانس چیست؟ اگر تا به امروز مفهوم فرکانس برایتان سوال است، یا درک شهودی مناسبی از آن ندارید، در این مقاله در نظر داریم تا با زبانی ساده به تعریف و مفهوم فرکانس (Frequency) یا معادل فارسی آن، بسامد بپردازیم. مفهوم فرکانس چیست؟ بعضی از کلمات در بحث های مختلف دارای معانی متفاوتی است، که […]

فرکانس در تلفن های بی سیم و اهمیت آن

فرکانس در تلفن های بی سیم و اهمیت آن   شاید شما در هنگام خرید وسایل الکترونیکی با عبارت فرکانس برخورد کنید و این سوال برای شما پیش بیاید که مفهوم فرکانس چیست؟  مفهوم فرکانس یک تعریف عمومی (General) دارد که عبارت است از: Cycles Per Second یعنی تعداد چرخه در ثانیه. فرکانس به عبارت […]