در حال بارگزاری ...
سيگنالينگ

پرگاس پاناسونیک در این مقاله سعی دارد روشهای سیگنالینگ مورد نیاز برای کنترل انتقال مکالمات تلفنی را ارائه دهد. روشهای سيگنالينگ تلفن به 3 دسته قابل طبقه بندی هستند: نظارت، آدرس‌دهی و آگاه‌سازی.نظارت شامل تشخیص تغییرات در وضعیت مدار می‌باشد. هنگامی که این تغییرات تشخیص داده‌شد، مدار ناظر پاسخی از پیش تعیین شده (همانند بستن […]