در حال بارگزاری ...
مرکز تلفن های ویپ VoIP و تحت شبکه

تلفن هایی که ما برای محیط های مختلف از آنها استفاده می کنیم، دارای سیستم های متنوعی هستند. مرکز تلفن های ویپ VoIP و تحت شبکه یکی از این نمونه سیستم ها می باشد، که قادر است صدا را هم بر روی خطوط مسی و هم سیمی انتقال دهد. نحوه انتقال صدا در این دسته […]