در حال بارگزاری ...
تاریخچه ساخت فیبر نوری

تاریخچه ساخت فیبر نوری : اولین کسانی که در قرون اخیر به فکر استفاده از نور برای انتقال اطلاعات افتادند، انتشار نور را در جو زمین تجربه کردند. اما وجود موانع مختلف نظیر گرد و خاک، دود، برف، باران، مه و… انتشار اطلاعات نور در جو را با مشکل مواجه ساخت. بعدها استفاده از لوله […]