در حال بارگزاری ...
اشغال نشدن خط تلفن با خط ويژه امکان پذیر است

اشغال نشدن تلفن برای کسب و کارهایی با زنگ خور بالا موضوع حیاتی و پر اهمیتی است. برخی مراکز از جمله شرکت ها، رستوران ها و فروشگاه هایی که در یک زمان امکان دارد چندین تماس تلفنی داشته باشند. برای پاسخگویی به مشتریان ناگزیر باید چند خط تلفن را به مشتریان معرفی کنند تا در صورت اشغال […]