در حال بارگزاری ...
اضافه کردن خط داخلی به سانترال

اضافه کردن خط داخلی به سانترال هر کاربر دستگاه سانترال یک “داخلی” نامیده می شود، در حقیقت هر کارمندی که بر روی میز خود تلفن داشته باشد داخلی درون سازمانی حساب می شود. با گسترش هر مجموعه، یکی از خدماتی که به شدت نیاز می شود، اضافه کردن خط داخلی به سانترال است. استخدام کارمند […]