در حال بارگزاری ...
انواع مرکز تلفن تحت شبکه از لحاظ برنامه ریزی

در این متن می خواهیم انواع مرکز تلفن تحت شبکه از لحاظ برنامه ریزی را بشناسیم . مرکز تلفن، مرکز مخابرات کوچکی برای سازمان‌هاست. در واقع مرکز تلفن، سیستمی است که خطوط شهری را بین کارمندان یک مجموعه‌ تقسیم کرده، اشتراک گذاشته و باعث برقراری ارتباط بین افراد ان سازمان می‌شود. به طور کلی می‌توان […]