در حال بارگزاری ...
پست تلفن فلزي و پلاستيكي

کلیه مسیرهای ارتباطی کابلی اعم از برق، تلفن، تصویر دارای نقاطی برای اتصال یا تقسیم هستند. در نتیجه برای سامان دهی نقاط مخابراتی از پست های مخابراتی استفاده می شود.  پست های مخابراتی در محلی هستند که کابل یا کابل های با ظرفیت بالاتر وارد آن می شود و کابل های با ظرفیت کمتر برای مشترکین […]